Wybierz język konta

Kliknij flagę swojej narodowości , aby osiągnąć swój obszar klienta

contact

KONTAKT

+ 36 1909 1109

biuro@eurotoll.eu

EUROTOLL OPERATOREM EETS OD 10 CZERWCA

Eurotoll > Communication  > EUROTOLL OPERATOREM EETS OD 10 CZERWCA

EUROTOLL OPERATOREM EETS OD 10 CZERWCA

Na podstawie decyzji Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (2009/750/WE), Ministerstwo Ekologii zarejestrowało Eurotoll na liście dostawców EETS.
Nowy krok został zrobiony przez Eurotoll w kierunku europejskiej interoperacyjności. Nasza oferta obejmuje już 85% europejskiej sieci poboru opłat.